Verktygshall, gamla verktygsverkstaden.

Uthyrd: Verkstadslokal om cirka 210 kvm (15,7 X 13,4 m).

Har varit verktygsverkstad med flertalet maskiner = god tillgång på el och eluttag.

Två stycken 1-tons traverser täcker större delen av golvytan.

Placering i byggnad: angiven på skiss med grön färg.