Pilgrimsvägen 6_bilder

Herobi

     Herobi består av flera delar:


*  Herobi Fastighets  AB som innehar hyresfastigheter i

       Vadstena  med flera lokaler för verksamhet samt tre hyreslägenheter

       i intilliggande villa.  Pilgrimsvägen 6 och 8 är adresserna.


   

  *  Vadstena Polymer  AB är moderbolag med start år 1994.  *  Herobi Fritid är senaste tillskottet och är inriktat på  fritidsdetaljer

       med främst inriktning på  husbil och husvagn.                   

      Besök gärna   www.herobifritid.se

 


Ring tel. 070 34 64 50 för visning av lediga lokaler.

Pilgrimsvägen 6

Ytor:

Kontor 1(A): 6 x 7 meter = 42 kvm.

Kontor 1(B): 5,4 x 4,5 m = 24,5 kvm

Kontor 2: 10,2 x 3,8 m = 38,5 kvm

Kontor 3: Uthyrd f n.

Kontor 4: 5 x 4 m = 20 kvm

Kontor 5:

Valvet:

Gemensamt Kök/Matrum:


Kontorsdel

(stora byggnaden,

mot Pilgrimsvägen 8)

Klicka på bilderna här under så blir de större!

Kontorsdel markplan (1 t o m 5)

Vy från verkstadshall (7a).

Vy från verkstadshall (7b).

Från verkstadhall (nr 17)

Från verkstadshall (18) med kontor + toa i entresolplan

Från verkstadshall (nr 14 och 16).

Från Förråd (nr 19)

Från verkstadshall (nr 20 )

Från höglagerhall (nr 21.)

Från produktionskontor och personalutrymme (nr 11, 12,13, 9 och 10.)

Bilder från övervåningen med 5 kontor, samlingssal, kök samt toa/dusch.

Exteriörbilder1972 startades Vadstena Industriplast av familjen Lindström. Detta är grunden och företaget hyrde då en liten del av byggnaden på Pilgrimsvägen 6 . Vadstena Industriplast AB växte efter hand och uppnådde som mest 64 Msek i omsättning. 2007 delades bolaget upp i fabriksdelen Vadstena Indistriplast AB och ett fastighetsbolag som heter Herobi Fastighets AB. Båda bolagen ägdes av Vadstena Polymer som alltså var, och är, ett förvaltande moderbolag.


I januari 2012 såldes Vadstena Industriplast AB till AQ Holmbergs i Anderstorp som fortsatte att driva plastverksamheten på Pilgrimsvägen 6 fram till hösten 2016.


Herobi Fastighets AB driver hyresverksamhet i sina fastigheter Pilgrimsvägen 6 och Pilgrimsvägen 8 i Vadstena vilka innehåller fabrikslokaler, lagerlokaler, kontor och en villa med två lägenheter.