Lokal 310 kvm uthyres

Herobi

     Herobi består av flera delar:


*  Herobi Fastighets  AB som innehar hyresfastigheter i

       Vadstena  med flera lokaler för verksamhet samt tre hyreslägenheter

       i intilliggande villa.  Pilgrimsvägen 6 och 8 är adresserna.


   

  *  Vadstena Polymer  AB är moderbolag med start år 1994.  *  Herobi Fritid är senaste tillskottet och är inriktat på  fritidsdetaljer

       med främst inriktning på  husbil och husvagn.                   

      Besök gärna   www.herobifritid.se

 


Lokal 310 kvm, nr 7a, för verkstad/industri/lager/logistik med möjlighet att komplettera med kontor.

Lokal 310 kvm och lämpliga kontor

Aktuell lokal 310 kvm är färgad grön i skissen ovan.

Hall 310 kvm
Hall 310 kvm
Hall 310 kvm

Komplettering med kontor kan göras på flera sätt:

1) direktingång till kontor med ingång från stora entrén. Tillgång till gemensamt kök/matrum, toa i entrén och sällskapsutrymme/samlingsplats. Olika storlek på kontor är möjligt.

2) Kontor med ingång från utsidan via halvtrappa. Angränsar till 310 kvm lokal. På skissen ovan benämnd K(3).


Kök/matrum
Entréhall1972 startades Vadstena Industriplast av familjen Lindström. Detta är grunden och företaget hyrde då en liten del av byggnaden på Pilgrimsvägen 6 . Vadstena Industriplast AB växte efter hand och uppnådde som mest 64 Msek i omsättning. 2007 delades bolaget upp i fabriksdelen Vadstena Indistriplast AB och ett fastighetsbolag som heter Herobi Fastighets AB. Båda bolagen ägdes av Vadstena Polymer som alltså var, och är, ett förvaltande moderbolag.


I januari 2012 såldes Vadstena Industriplast AB till AQ Holmbergs i Anderstorp som fortsatte att driva plastverksamheten på Pilgrimsvägen 6 fram till hösten 2016.


Herobi Fastighets AB driver hyresverksamhet i sina fastigheter Pilgrimsvägen 6 och Pilgrimsvägen 8 i Vadstena vilka innehåller fabrikslokaler, lagerlokaler, kontor och en villa med två lägenheter.