Pilgrimsvägen 8_410 m2Övre bilden avser stora hallen med lagerutrymme/butik/försäljning och undre bilden avser kontor m m över lagerlokalen.

             Kontor på övervåningen

Kontor med mera ( t.ex. omklädning) på övervåningen.