Pilgrimsvägen 8B

Herobi

     Herobi består av flera delar:


*  Herobi Fastighets  AB som innehar hyresfastigheter i

       Vadstena  med flera lokaler för verksamhet samt tre hyreslägenheter

       i intilliggande villa.  Pilgrimsvägen 6 och 8 är adresserna.


   

  *  Vadstena Polymer  AB är moderbolag med start år 1994.  *  Herobi Fritid är senaste tillskottet och är inriktat på  fritidsdetaljer

       med främst inriktning på  husbil och husvagn.                   

      Besök gärna   www.herobifritid.se

 


                                           PILGRIMSVÄGEN 8A


Lägenhet om 4 rum och kök belägen i markplan.Tillgång till trädgård med utgång till trädgård från vardagsrummet.

Klar för inflyttning, efter renovering, någon gång i början av 2017.


OBS! Det som förut betecknades som 5 r o k kommer nu att bli en lägenhet

om 4 r o k (enré på långsidan) samt ett kontorsutrymme med separat ingång (entré på gavelsidan) enligt nedanstående skiss.


Ytan för lägenhet 4 r o k kommer att bli cirka 120 kvm och totala ytan för kontorsrummet med biutrymmen kommer att bli cirka1972 startades Vadstena Industriplast av familjen Lindström. Detta är grunden och företaget hyrde då en liten del av byggnaden på Pilgrimsvägen 6 . Vadstena Industriplast AB växte efter hand och uppnådde som mest 64 Msek i omsättning. 2007 delades bolaget upp i fabriksdelen Vadstena Indistriplast AB och ett fastighetsbolag som heter Herobi Fastighets AB. Båda bolagen ägdes av Vadstena Polymer som alltså var, och är, ett förvaltande moderbolag.


I januari 2012 såldes Vadstena Industriplast AB till AQ Holmbergs i Anderstorp som fortsatte att driva plastverksamheten på Pilgrimsvägen 6 fram till hösten 2016.


Herobi Fastighets AB driver hyresverksamhet i sina fastigheter Pilgrimsvägen 6 och Pilgrimsvägen 8 i Vadstena vilka innehåller fabrikslokaler, lagerlokaler, kontor och en villa med två lägenheter.